Informasjon om å søke lån

Informasjon om å søke lån finner du på Låne penger. Å søke lån kan ofte være enklere enn mange tror, det aller første man gjør er å finne om låne muligheter for så å velge det beste. Du skriver et beløp ned som du vil låne, hvor mange år du kommer til å bruke til nedbetale etc.

Det kan være 10 år f.eks. Dess lenger du bruker på å betale dess mer høyere renter blir det. Skriv da ned navn, adresse og slikt. Send søknaden og innen timer eller en dag vil bankene kontakte deg og si om de har godkjent dins øknad eller ikke. Pengene vil da komme etter en dag.  Nå er det strengere regler for å ta opp lån, norske myndigheter har gått imot de massive reklamene for forbrukslån og prøver å få nordmenn til å ha bedre kontroll.

Søke lån som kredittlån

Alle som søker etter kredittlån vil bli tatt en sjekk for å se om du er kredittverdig. Man vil få mail om dette etterpå. Etter 1-2 måneder når du har fått lån vil du få din første faktura. Du vil bli tatt kredittsjekk av for å se om du er kredittverdig. Du får brev i post eller mail om dette noen dager etterpå. Om 2 måneder om du er innvilget lånet vil du få din første faktura. Betaler du ikke kan du komme i inkasso og da er det veldig dyrt. Du vil hos noen firmaer få mulighet til å få mastercard eller visa som du kan bruke til å ta ut lånene på.

Informasjon om å søke om lån. her er noen mulige krav

Tjener du mindre enn 300.000 i året i brutto, ikke har jobb vil du ikke få mye lån annet enn maks. 30 000kr fra hvert lånefirma. Har du derimot jobb og tjener det samme beløpet eller mer vil du kunne låne en mye høyere sum, som f.eks 80.000 Tjener du over 300.000 f.eks 500 000kr i året vil du kunne låne maks beløpene hos lånefirmaene som er som oftest 500.000kr. Har du gjeld eller vært svartelistet pga gjeld fra før vil du risikere å få mindre lån, men lånefirmaer pleier å slette dette og starter på scratch etter at alle lån er betalt.